logoopen

Kaip uždegti malkinę krosnelę

Tinkamas malkinės krosnelės uždegimas kartais gali tapti iššūkiu, tačiau laikantis kelių paprastų žingsnių nebus taip sunku.

Rekomenduojame naudoti įdegtukus ar panašius gaminius, kuriuos galite įsigyti iš savo Scan prekybos atstovo. Naudodami įdegtukus greičiau uždegsite malkas, o degimo procesas bus švarus. Niekada nenaudokite degiųjų skysčių!

Svarbu, kad ugniai užkurti naudojamos malkos būtų sausos; taip išgaunama daugiau šilumos ir užtikrinamas švarus degimas.

Uždegimas „iš viršaus į apačią“:

  1. Degimo kameros apačioje padėkite 2–4 malkas (kurių skersmuo maždaug 6–9 cm), palikdami tarp jų tarpelius (atsižvelkite į degimo kameros dydį).
  2. Skersai uždėkite 15–20 plonų medienos pagaliukų iki trigubo oro tiekimo angų.
  3. Po viršutiniu prakurų sluoksniu padėkite 2–4 įdegtukus ir juos uždekite.
  4. Nustatykite pirminį ir antrinį oro srautą iki maksimumo visai degimo fazei. Paskui sureguliuokite oro tiekimą pagal instrukcijas.
  5. Kai malkos sudega iki žarijų, įdėkite į krosnelę malkų ir sureguliuokite oro vožtuvus pagal krosnelės instrukcijas.

Ugnies uždegimas iš viršaus į apačią mažiau kenkia aplinkai ir padeda išlaikyti stiklą kiek įmanoma švarų.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad ši procedūra yra bendrojo pobūdžio aprašymas; visada laikykitės specialių krosnelės instrukcijose pateiktų patarimų (žr. po „Gaminiai“)

Jei ugnis yra per didelė, šiluminis stresas kamine ir krosnelėje gali būti bereikalingai didelis. Nepadarykite per didelės ugnies. Apsaugokite ugnį nuo rusenimo, nes taip susidaro per daug išmetamųjų dujų. Geriausių rezultatų pasieksite, jei ugnis degs stabiliai, o dūmų iš kamino beveik nesimatys.

Atgal