logoopen

Informasjon om installasjon


For å unngå feil installasjon og farlig bruk er det meget viktig at monterings- og bruksanvisningen, som er vedlagt produktene, følges.

Peis og vedovn kan installeres uten søknad. Det må meldes fra til brann og feiervesenet i kommunen når det har vært installert nytt ildsted eller det er foretatt vesentlige endringer (Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn med endringer, sist ved lov av 22. august 2002 nr. 931).

Før ildstedet kan tas i bruk, må arbeidet kontrolleres av kvalifisert kontrollør. Kvalifisert kontrollør kan være et sentralt godkjent foretak eller godkjent kommunal kontrollmyndighet. Det vil alltid være fornuftig å innhente opplysninger hos den stedlige bygningsetaten og fagkyndig hjelp før installasjonen igangsettes.

For ytterligere opplysninger henvises det til Statens Bygningstekniske Etats hjemmesider: dibk.no

Tilbake