logoopen

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia i inne elementy zamieszczone w instrukcjach, stronach internetowych, katalogach są objęte prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508). Prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej do powyższych elementów przysługują Scan A/S w Danii.

 

Kopiowanie powyższych elementów, ich rozpowszechnianie, udostępnianie, wykorzystywanie i publikacja - w jakiejkolwiek formie, (również elektronicznej), tak w całości jak w części, do celów komercyjnych i prywatnych, bez wyraźnej, pisemnej zgody Scan A/S jest zabronione, może stanowić przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności i będzie ścigane z całą surowością prawa. Niezależnie od powyższego w takim przypadku Scan A/S będzie żądał od sprawcy naruszeń zapłaty odpowiedniego odszkodowania.

Powrót